SAL8140, Act: R°96.3 (173 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°96.3  
Act
Date: 1470-10-30

Transcription

2020-06-09 by Dominique Van Daele
It(em) katline machiels nu t(er) tijt maerte meest(er) jans van hasselt heeft/
ov(er)ghegeve(n) en(de) bekent dat sij ov(er)gegeve(n) heeft ende eene wijle tijts geleden/
ghedaen heeft der fabrijken t(er) kercken van s(in)te pet(er)s te loven(e) alsulken wech/
te straesborch oft v peet(er)s dair voe(r) te gheven(e) dair inne jan spechts te/
huerw(er)ts ghehouden soude sijn uutsaken van bet(er)nissen van zeke(re)n handedich(eit)/
die hij aen huer voortghekeert soude hebben dair af dat de voirs(creven) jan den/
coepe heeft soe den wech te gane oft de v peet(er)s d(aer) voe(r) te gheven(e) geven(de)/
de voirs(creven) katline h(ere)n willem(me) vond(er)mans prieste(r) tot behoef der voirs(creven) fabrijke(n)/
volcomen macht p(ro)curacie en(de) auctoriteyt tghene des voirs(creven) es met rechte/
ov(er) den voirs(creven) janne te v(er)volgen(e) ende den selve(n) janne d(aer) af quitan(cie) te gheven(e)/
ende allet ghene te doene des de selve katline selve souden moghen doen op/
dat sij p(rese)nt en(de) voir oeghen wae(r) Bekennen(de) huer de selve ka(tli)[ne] van des de/
voirs(creven) jan spechts den voirs(creven) h(er) willem(me) tot behoef der voirs(creven) fabrijken doen sal/
nu alsdan dair mede voldaen te zijne oppend(orp) absoloens oct(obris) pe(nulti)[ma]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator