SAL8140, Act: R°97.2 (175 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°97.2  
Act
Date: 1470-11-02

Transcription

2020-06-15 by Dominique Van Daele
It(em) es vurw(er)de tusschen den voirs(creven) augustijne t(er) eenre ende den voirs(creven) hubrechte/
ter ande(re) oft de voirs(creven) hubrecht aflivich wordde voir ende eer de voirs(creven) schout/
gheheelick betaelt oft ghevallen sal sijn dat dan t(er) tijt vander doot des vors(creven)/
hubrechts alle toecomen(de) t(er)mijne(n) gevallen en(de) verscenen sullen sijn in alle/
alsulker manie(re)n oft die selve t(er)mijne(n) volcomelijken v(er)streken en(de) overleden/
wae(re)n cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator