SAL8140, Act: R°98.3 (176 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°98.3  
Act
Date: 1470-11-05

Transcription

2020-06-16 by Dominique Van Daele
It(em) t(er) meerder vestich(eit) van des voirs(creven) es den voirs(creven) ghehuysschen te/
doene soe sijn bij handen jans conincx vorst(er)s te loven(e) vand(en) voirscr(even)/
henricke den vors(creven) walter(us) tot behoef als voe(r) in handen gesedt en(de)/
v(er)obligeert voir tvoldoen der voirs(creven) lijfrenten Te weten(e) eene(n) pot/
den voet de craghe ende die scheele dair af van zilve(r) ende den/
buyck van eend(er) not van yndra ende tcasteelken staen(de) bove(n) den voirs(creven)/
scheel vergult Te dyen eynde ghebuerdert den vors(creven) ghehuyssche(n)/
inde vors(creven) lijfrente oft ind(en) scep(enen) br(ieven) vand(er) selv(er) e(n)nich ghebreck te/
hebben(e) dat sij oft yeman(t) and(er)s recht d(aer) inne hebben(de) hen gebreck/
aenden vors(creven) pot zulle(n) moge(n) v(er)halen en(de) die(n) met rechte ten prijse/
van juweliers of gousmede(n) hen des v(er)staen(de) v(er)coepe(n) en(de) ten hoeghsten/
bringen En(de) schilt d(aer) yet ov(er) dat sulle(n) sij den vors(creven) henr(icke) wed(er)kere(n)/
en(de) gebrect d(aer) yet dat sulle(n) sij mette(n) vors(creven) scepen(en) br(ieven) aend(en) p(er)soen en(de)/
goede(n) des vors(creven) henr(ix) moge(n) v(er)halen En(de) oft de selve gehuyssche(n) and(er)s/
dan met v(er)coepe der selv(er) juweele(n) v(er)nueght wordde soe sal de vors(creven) vors(creven)/
walterius gehoude(n) sijn de(n) vors(creven) henr(icke) den selve(n) pot wed(er) te geven(e) gelijc/
hij die(n) ontf(angen) heeft cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator