SAL8140, Act: V°110.3-R°111.1 (200 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°110.3-R°111.1  
Act
Date: 1470-11-26

Transcription

2020-07-20 by Dominique Van Daele
It(em) al eest alsoe dat de vors(creven) willem coerekens gegoet is/
int vors(creven) stuc ond(er) wijng(ar)t en(de) heye gelijc vors(creven) steet soe es/
nochtan tusschen den selven goerde t(er) eenre en(de) den vors(creven) wille(m)/
coerekens t(er) andre zijd(en) vurw(er)de en(de) de meyni(n)ge va(n) dien/
dat de selve willem mett(er) vors(creven) guedinge(n) hem niet behulpe(n)/
en sal noch d(aer) mede werken het en wae(r) dat de vors(creven) goert/
in enige vanden vors(creven) pointen het wae(re) van betalinge(n) des/
vors(creven) erfpachts oft vanden houdene vande(n) selve(n) wijng(ar)de
//
in gebreke wae(r) te doene mids den welken de vors(creven) willem va(n)/
enige(n) p(er)soene(n) recht totte(n) vors(creven) wijng(ar)de hebben(de) scade lede dwelc/
oft gebuerde so soude de vors(creven) willem va(n) dien dage voerts den/
vors(creven) wijng(ar)t bliven possesseren(e) en(de) gebruyken(e) gelijc sinen and(ere)n erve(n)/
sond(er) voird(er) recht d(aer) op te v(er)sueken en(de) sond(er) den selve(n) goerde hem/
totte(n) selve(n) goeden alsd(oen) va(n) dan voirtaen e(n)nichs rechts te v(er)mete(n)/
Behoud(elic) dat de vors(creven) willem sine(n) vors(creven) pacht eer hij vorderi(n)ge/
va(n) rechte opde vors(creven) goede sal moge(n) doen sal moete(n) beiden tot/
twee maent d(aer) nae ombegrepen eer hij met sijnre guedinge(n)/
sal moge(n) werken en(de) te dier meyni(n)gen sal den vors(creven) guedinge/
brieff ond(er) scep(enen) bliven liggen(de) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator