SAL8140, Act: V°121.2 (215 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°121.2  
Act
Date: 1470-12-11

Transcription

2020-09-14 by Dominique Van Daele
It(em) jan de briede(re) sone wilen willems de briede(re) wonen(de) te lynde(n)/
heeft geloeft janne vanden borchhove(n) en(de) ja(n)ne vand(er) hulst oft/
den eene(n) van hen beiden bring(er) sbriefs alse vande(n) houwe van/
eenen bossche gelegen te lynden den vors(creven) ja(n)ne vanden borchhove(n)/
toebehoe(re)nde houden(de) x boend(er) luttel min oft meer de so(m)me/
van xxv rins gul(den) elken gul(den) voir xx stuv(er)s gerekent te/
bamisse naestcomen(de) te betalen als v(er)volghde schout En(de) de vors(creven)/
jan vanden borchoven en(de) raes vanden borchove(n) hebben geloeft/
ongesundert en(de) een voir al den vors(creven) janne de briede(re) den/
houw vanden vors(creven) bossche te doen volgene en(de) d(aer) af gerecht/
warant te sijne met vurwerd(en) dat de vors(creven) jan de briede(re)/
nu dit toecomen(de) jair de v boend(er) vanden vors(creven) bossche af/
houwen sal en(de) die ruyme(n) te(n) boschrechte en(de) dand(er) v boend(er)/
bosch afhouwen in dand(er) jair d(aer) nae volgen(de) en(de) dae(r) oic/
ruyme(n) te(n) boschrechte cor(am) vos winghe dec(embris) xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator