SAL8140, Act: V°129.2 (224 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°129.2  
Act
Date: 1470-12-18

Transcription

2020-09-30 by Dominique Van Daele
It(em) de vors(creven) henric wijne(n) en(de) kat(eli)[ne] va(n) kesselle sijn wijff hebbe(n)/
geloeft den vors(creven) mombore(n) vand(er) kerke(n) va(n) s(in)te qui(n)tens vors(creven)/
van wegen der selv(er) kercke(n) dat sij den selve(n) momboe(re)n d(er) selv(er)/
kerken in tijden sijnde uutreike(n) en(de) betale(n) sulle(n) vi peet(er)s mo(ne)[te] (et)c(etera)/
te xviii stuv(er)s stuc t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] soe wa(n)neer sij oft hue(r) naecomeli(n)ge(n)/
alsulke iii peet(er)s [erflic] vors(creven) alse de selve kerke opde goede bove(n)/
bescr(even) der vors(creven) gehuyssche(n) houden(de) is met scep(enen) br(ieven) va(n) lov(en) gedateert/
ut sup(ra) afquite(n) sulle(n) Et p(er) iu(ris) oblig(ation)[e] b(en)[e] p(re)d(ict)[a] erga dic(t)os ympo(n)it/
acquisit(um) necno(n) p(re)d(i)c(tum) do(mu)[m] et curt(is) cu(m) horeo (et) pomero aquus/
pecia t(er)re ar(abilis) act(um) sit(a) ut sup(ra) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator