SAL8140, Act: V°130.3-R°131.1 (225 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°130.3-R°131.1  
Act
Date: 1470-12-19

Transcription

2020-10-02 by Dominique Van Daele
It(em) h(er) laureys va(n) maelcote prieste(r) r(e)nu(n)cie(re)nde in dese de p(ri)vilegie(n)/
en(de) vrijheid(en) vand(er) univ(er)siteit van loven(e) in p(resen)c(ia) heeft oppenbarlic/
en(de) volcomelic quijtgescouden he(re)n arnde kijnen prieste(r) va(n) alsulke/
gelufte(n) va(n) afquiterie van drie rijd(er)s erflic als va(n) die(n) ix rijd(er)s/
erflic die de vors(creven) h(er) laureys tegen den vors(creven) h(ere)n arnde aen/
en(de) op de vors(creven) bruweca(m)me gehete(n) steynhuys en(de) opde vors(creven) ii huse(n)/
gelege(n) als voe(r) v(er)cregen heeft i welke gelufte va(n) afquitene/
vanden iii rijd(er)s vors(creven) de vors(creven) h(er) arnt gedae(n) heeft en(de) geloeft/
met scepen(en) brieve(n) va(n) lov(en) d(aer) op gemaect int jair xiiii[c] lxiii/
in augusto xxvi d(aer) consente(re)nde en(de) ov(er)geven(de) de selve h(er) laur(eys)/
dat de vors(creven) iii rijd(er)s opde vors(creven) ca(m)me sulle(n) moge(n) blive(n) stae(n)/
ongequeten niet wed(er) staen(de) d(er) geluften [vand(er) afquitingen] en(de) dat he(n)ric witte/
en(de) [ka(tli)[ne] e(n)nekens] sijn huysvrouwe(n) nu possesse(re)n vand(er) vors(creven) ca(m)me(n) en(de) hue(r) nae
//
de selve iii rijd(er)s sulle(n) moge(n) quite(n) en(de) aflegge(n) alst hen gelieve(n) sal/
en(de) elke(n) d(enier) d(aer) af met xviii gelik(er) pe(n)ni(n)ghen en(de) met volle(n) pachte/
gelijc den and(ere)n vi rijd(er)s opde selve ca(m)me oic staen(de) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator