SAL8140, Act: V°136.4-R°137.1 (232 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°136.4-R°137.1  
Act
Date: 1470-12-22

Transcription

2020-10-13 by Dominique Van Daele
It(em) te meerd(er) vestich(eit) den voirs(creven) henr(icke) ende sijnre huysvrouwe(n)/
van des voirs(creven) es te doene soe sijn bij handen mercx crauwels/
vorst(er)s te loven(e) vanden voirs(creven) ja(n)ne die langhe den voirs(creven) henr(ic)/
tot behoef als voe(r) in handen gesedt ende v(er)obligeert voe(r) tvoldoen/
der voirs(creven) renten die juweelen h(ier) nae bescreve(n) Te weten(e) sesse/
zilve(re)n croesen die boerden v(er)gult ende ii zilve(re)n scalen weghen(de)/
tsamen iiii merct i(½) once Te dien eynde ghebuerdet den voirs(creven)/
gehuysschen inde voirs(creven) lijftochte oft ind(er) jairlijker betalinghen oft/
bewijssenisse(n) d(er) selv(er) e(n)nich ghebreck te hebben(e) dat sij oft yemant/
and(er)s recht inde voirs(creven) lijftocht hebben(de) dat ghebreck aende voirs(creven)
//
juweelen sal moeghen v(er)halen ende die me ten prijse van/
juweliers oft goutsmeden hen des verstaen(de) met rechte v(er)coepen/
ende ten hoeghste(n) bringhe(n) (et)c(etera) ende oft de voirs(creven) gehuyssche(n)/
and(er)s dan met v(er)coepen(e) der selv(er) juwelen v(er)nueght wordde(n)/
soe sal de voirs(creven) henr(ic) gehoude(n) sijn die den voirs(creven) janne/
wed(er) te restitueren(e) gelijc hij die ontfanghe(n) heeft cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator