SAL8140, Act: V°148.2-R°149.1 (257 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°148.2-R°149.1  
Act
Date: 1471-01-14

Transcription

2020-11-05 by Dominique Van Daele
Allen den ghenen (et)c(etera) doen te weten dat opden dach van hede(n)/
voir ons come(n) is gielijs vand(er) meynartshoven vleeshouwe(r) en(de)/
heeft in alle der bester vormen en(de) manie(re)n soe dat nae recht/
best mach dienen en(de) behoe(re)n ge(con)stitueert en(de) volcome(n) macht en(de)/
auctoriteit gegeve(n) gheerde meermans o(m)me alle de goede/
chijsen rinten pachten jairgulden en(de) sculden des vors(creven) gielijs bi(n)nen d(er)/
stat van loven(e) en(de) d(aer) buyten en(de) elswair in brabant gelegen die/
v(er)schene(n) sijn oft namaels v(er)schine(n) sullen Te rege(re)n te mane(n) teissche(n)/
optebue(re)n en(de) tontfange(n) aen wat goeden oft p(er)soene(n) oft te wat/
steden dat dat sijn mach d(aer) voe(r) te panden te dagene te/
beleidene en(de) rastame(n)te te doen leggen nae gewoente en(de) costume/
vanden plaetsen d(aer) dat behoe(re)n sal oft behoeve(n) soude mogen En(de)/
de sake die nu geport is en(de) ombeslete(n) hanght voir meye(r) en(de)/
scepen(e) van love(n) tusschen den vors(creven) gielise in deen zijde en(de) ja(n)ne/
machiels tymme(r)ma(n) in dande(re) zijde voir de selve meye(r) en(de) scep(enen)/
met rechte ten ynde uut te v(er)volghen die te wynne(n) en(de) te/
v(er)liesen En(de) voirt tot allen sinen and(ere)n saken sij sijn p(er)soneel/
oft reael die van oft op sijn goede bij yeman(t) geport mochte(n)/
worden voe(r) alle rechte(re)n geestelic en(de) weerlic met rechte/
te v(er)volgene te v(er)antwerde(n) te bescuddene en(de) te bedingene die/
te wynne(n) en(de) te v(er)liesen composicie en(de) mynlike yffeni(n)ge
//
d(aer) af te maken den sculde(re)n vandes hij ontf(angen) sal quijt te scelde(n)/
en(de) quitan(cien) te geven En(de) voirtaen generalic en(de) specialic alle/
tgene d(aer) inne te doene en(de) te vorde(re)n dat de vors(creven) gielijs/
selve soude mogen doen waert dat hij tegeword(ich) en(de) voe(r) ogen/
ware p(ro)mitt(ens) rat(um) due(re)nde dese p(ro)cu(ra)cie totte(n) wed(er)roepe des/
vors(creven) giel(ijs) cor(am) tybe burg(imagistr)[o] abs(oloens) vos scab(inis) ja(nua)[rii] xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator