SAL8140, Act: V°156.2 (268 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°156.2  
Act
Date: 1471-01-16

Transcription

2020-11-17 by Dominique Van Daele
It(em) van alsulke(n) eene(n) gulden(en) mottoen vilvoertsche erfchijs die/
tgasthuys va(n) s(in)[t] jacops opde biest te love(n) heeft op zeke(re) goede/
toebehoe(re)nde vrancke(n) h(er)meys gelege(n) te bierbeke d(aer) af tselve/
gasthuys en(de) vrancke come(n) sijn in questie(n) vand(er) weerde(n) vande(n) selve(n)/
mottoene Soe es get(er)mineert ierst aengehoert des beide p(ar)tije(n) hebbe(n)/
wille(n) segge(n) en(de) oic aengehoert de(n) wissellee(r) dat tgasthuys en(de)/
de momboe(re)n desselfs gasthuys (con)tent sijn sal met xvi stuv(er)s voir/
de(n) vors(creven) gul(den) mottoen gereke(n)t actu(m) in pleno (con)silio ja(nua)[rii] xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator