SAL8140, Act: V°171.3 (292 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°171.3  
Act
Date: 1471-02-05

Transcription

2020-12-22 by Dominique Van Daele
It(em) henric van thienen briede(r) wonen(de) inden blaesbalch heeft/
geloeft den rintmeest(ere)n vand(er) stad van loven(e) tot behoef vand(er)/
selv(er) stad tot hue(re)r manisse(n) aut alt(er)i(us) te v(er)nuegen en(de) te betalen/
van allen alsulken v(er)loepen en(de) ombetaelden sculden assisen als/
hij d(er) selv(er) stad opden dach va(n) heden van bruwene sculdich is/
en(de) desgelijx voert va(n) tgene vanden ghene(n) die hij va(n) nu voert/
tot s(in)[te] marie(n) magdalene(n) daghe d(er) selv(er) stad sculd(ich) sijn sal/
gelijcmen dat opt r(e)gist(er) d(er) stad vors(creven) bevi(n)den sal h(ier) af es borge/
des vors(creven) henrix als principael sculde(r) claes va(n) thiene(n) sijn/
brued(er) wonen(de) te cortbeke ov(er)dile Et p(ri)[(us)] cor(am) oppend(orp) lynde(n)/
febr(uarii) v[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator