SAL8140, Act: V°177.3 (303 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°177.3  
Act
Date: 1471-02-11

Transcription

2021-01-04 by Dominique Van Daele
It(em) es den voirs(creven) schoutbrief bekint te des(er) meyninghe(n) dat de voirs(creven)/
borghen ende elck van hen [hem] dair mede sal moghe(n) behulpe(n) o(m)me he(m)/
tot sijnre manissen ontslaghe(n) ende onthave(n) te wordde(n) vand(er) borchtochte(n)/
voirs(creven) ende desgelijcx voort o(m)me onthave(n) ende ontslagen te wordde(n)/
van allen ande(re)n borchtochte(n) hoedanich die sijn dair voe(r) sij te same(n)/
oft besundert voir den selve(n) janne willems borghe bleve(n) sijn het/
sij van scepen(en) brieve(n) van loven(e) oft and(er)ssins met alle coste ende/
co(m)me(r) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator