SAL8140, Act: V°191.2 (320 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°191.2  
Act
Date: 1471-02-28

Transcription

2021-01-30 by Dominique Van Daele
It(em) henrick zannen van roesbeke poirte(r) te loven(e) die voir hem selven en(de) lijsbetten/
sijnre huysvrouwen die hij in desen beg(er)de te v(er)antw(er)den ende te rechte inne/
te stane opden dach van heden dach van rechte hadde voir meye(r) en(de) scep(enen)/
van loven(e) teghen eene(n) gheheeten goort amelrijcx wonen(de) te thienen heeft/
hem opden dach van heden teghe(n) den selve(n) amelrijke ghep(rese)nteert voir/
meye(r) ende scepen(en) van loven(e) te rechte te stane ald(aer) de selve amelrijck niet/
come(n) en es cor(am) scabinis in scampno febr(uarii) ulti(m)a videl(ice)t die jovis
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator