SAL8140, Act: V°39.2 (61 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°39.2  
Act
Date: 1470-07-30

Transcription

2020-01-25 by Dominique Van Daele
It(em) al eest alsoe dat de voirs(creven) barth(elmeeus) inde voirs(creven) goede ghegoeyt es gelijc/
voirs(creven) es soe es nochtans vurw(er)de ende ondersproken want de selve goede/
met meer ande(re)n goede(n) als ghelege(n) ande(re)n p(er)soene(n) toebehoren(de) noch niet/
verteghen en sijn hoe wale sij nochtan [die] tusschen hen mynlick ghedeylt hebbe(n)/
oft soe ghebuerde dat dair inne in toecomen(de) tijden questie ghebuerde en(de)/
de goede des voirs(creven) barthelmeeus hem elswair vyelen dan voirs(creven) steet dat/
de selve barthelmeeus dair mede te vreden ende (con)tent sal moeten wesen/
eeve(n)verre hij in deen helicht ende tghene vanden gheheelen goeden gedeylt/
wordt Uutghenome(n) in een cleyn huysken dat nu lodewijck baets besetten(de)/
es dair inne de selve barthelmeeus niet ghedeylt sijn en sal ende tghene/
des hem in die stat elswair vallen sal ghedragen(de) inder maten alsoe vele/
goede als ghedraghen de voirs(creven) goede dair inne de voirs(creven) gorde barthel(meeus)/
ghegoet es aenverden sal opden co(m)mer voirs(creven) jairlix dair uut te betalen zond(er)/
fraude ende arghelist Es voirt mede vurweerde alse van alsulken seven(en)/
pont payments die nae der guedinghe(n) des voirs(creven) hughens bevonden sijn/
uutgaen(de) uut den voirs(creven) goeden des voirs(creven) barthel(meeus) ende uut den ande(re)n/
goeden div(er)se p(er)soene(n) toebehoren(de) ald(aer) gheleghen die de heiligeest van/
si(n)te machiels dair aen heeft dat de voirs(creven) barthelmeeus deen/
vierendeel dair af mette(n) ande(re)n chijse(n) d(aer) uutgaen(de) uute(n) selve(n) sine(n) goeden/
tot sijnre last jairlix draghen ghelden ende betalen sal niet wederstaen(de)/
dien dat die inden waranderscape der selv(er) goede(n) ten tijden als de voirs(creven)/
huege die vercreegh niet beg(re)pen noch ghecleert en staen op welke vurw(er)de(n)/
voirs(creven) de voirs(creven) barthel(meeus) de voirs(creven) guedinghe aenveerdt heeft cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator