SAL8140, Act: V°45.2 (73 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°45.2  
Act
Date: 1470-08-11

Transcription

2020-02-08 by Dominique Van Daele
It(em) nae dien dat jan le(m)mens als poirte(r) der stad van loven(e) mett(er) selv(er)/
sijnre poirteryen bij versuecbrieve vander stad hadde doen stille staen alsulke(n)/
vorderinghe van rechte als h(er) gheert ramp(ar)t penitancier scloest(er)s van/
grymberghe met behoirlijker p(ro)curacie(n) hadde ghevord(er)t met meye(r) ende/
scepen(en) van lond(er)sseele op vijff dach(mael) lants paulo gelege(n) in drie p(ar)ceele(n)/
inde p(ro)chie van londersseele voir ghebreck van betalinghe(n) van vii pet(er)s/
erf(licker) renten ende de selve jan le(m)mens opden dach van heden als dach/
van rechte dair toe dienen(de) niet come(n) en es Soe es vo(n)nislijke(n) gewijst/
dat de voirs(creven) penitancier met rechte sal moghen voorts varen dair/
hij begonne(n) heeft cor(am) roelofs oppen(dorp) abs(oloens) vos lynden aug(usti) xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator