SAL8140, Act: V°5.2 (4 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°5.2  
Act
Date: 1470-06-30

Transcription

2019-09-07 by Dominique Van Daele
It(em) lijsbeth smoers weduwe peet(er)s wijlen goetknecht in p(rese)nc(ia)/
der scepen(en) van loven(en) ghestaen heeft uutgegeve(n) ende bekint/
dat sij uutgegeve(n) heeft janne joram geheten de kersmake(re)/
alsulken tocht als de voirs(creven) lijsbeth heeft aende goede h(ier) ond(er)/
bescreve(n) Inden yersten aen huys ende hoff met sinen toebehoirt(en)/
houden(de) vi dach(male) gelege(n) te nodenbeke inde p(ro)chie van duerne/
It(em) aen vii dach(male) lants in eene(n) stucke gelege(n) geheten le t(er)re/
de horion gelegen ond(er) nodenbeke en(de) duerne It(em) aen ix/
dach(male) lants gelege(n) ins eene(n) stucke opt velt van node(n)beke/
It(em) aen iii dach(male) lants ende i derdel beempts luttel myn/
oft meer gelege(n) te duerne Te houden [ende] te hebben(e) alsoe/
lange als de voirs(creven) lijsbeth leven sal op alle co(m)mer en(de) last/
daer voe(r) uutgaen(de) ten behoirlike(n) tijde(n) te betale(n) ende dae(re)n/
boven op een mudde rogs ende een mudde t(er)wen elx greins/
goet ende paiabel met wa(n)ne en(de) met vede(re)n breit d(er)/
maten van loven(en) sinte andriesmisse apostels te betalen/
en(de) te loven(en) te leve(re)n d(er) voirs(creven) lijsbetthen alle jae(re) alsoe/
lange als sij leven sal en(de) telke(n) t(er)mijne als v(er)volghde/
schout Welke mudde rox en(de) mudde t(er)we(n) de voirs(creven) jan/
joram heeft geloeft der voirs(creven) lijsbetthe(n) huer leefdaghe/
lanc due(re)nde jairlix ten voirs(creven) t(er)mijne te betalen en(de)/
te voldoene ind(er) manie(re)n gelijc voirs(creven) steet vos wynghe/
junii ult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator