SAL8140, Act: V°65.2 (118 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°65.2  
Act
Date: 1470-09-14

Transcription

2020-03-25 by Dominique Van Daele
It(em) nae dien dat adriaen van haenwijch na(tur)lijck zone jans wijlen van haenwijch op hede(n)/
come(n) es voir den raide vand(er) stad opdoen(de) en(de) te kinne(n) gevende hoe dat laureys va(n) hae(n)wijch/
wettich zone des voirs(creven) wijlen jans en(de) g(er)trude(n) vanden speelhove ghehuyssche(n) wae(r) bijd(en) gracie(n)/
gods alsoe kints van zynne(n) en(de) cleyn va(n) regimente dat hij hem selve(n) noch sijn goide niet/
ghehante(re)n nocht met rechte ghemaete(n) ingehale(n) nocht v(er)halen en coste Ende dat/
dair o(m)me de voirs(creven) wijlen jan van haenwijch ende g(er)truyt wijlen vande(n) speelhove/
ghehuyssche(n) in hue(re)n testamente d(aer) op p(ro)visie en(de) disposicie ghedaen hebben/
en(de) last ende bevel ghegeve(n) den voirs(creven) ad(ri)ane o(m)me den voirs(creven) laureyse in sine(n)/
p(er)soene van sijnre noot dorste(n) te v(er)wae(re)n en(de) desselfs laureys goide te rege(re)n/
op te bue(re)n en(de) inne te heffen ende inde(n) orber en(de) noot dorsten des voirs(creven) laureys/
alsoe langhe als hij leeft te beke(re)ne Soe es acht(er)volgen(de) dien bij m(er)kelijken/
reden(en) dair toe dienen(de) get(er)mineert dat de vors(creven) laureys adriaen alle/
brieve van lijft(ochten) staen(de) ten live des vors(creven) laureys en(de) ande(re) hem aencleven(de)/
sal moghen met rechte vo(n)nissen en(de) tselve vo(n)nisse met rechte ten ynde/
uut t(er) execucie(n) stelle(n) en(de) v(er)volghen ende voert alle ande(re) goede en(de) rente(n)/
opheffen bue(re)n en(de) met rechte v(er)volgen in manie(re)n als de selve laureys/
soude moghen doen oft hij sijner zynne(n) en(de) dist(er)cie(n) volmechtich wae(r) cor(am) roelants/
tybe burg(imagistro) et aliis de pleno (con)silio sept(embris) xiiii[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator