SAL8140, Act: V°93.1 (167 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°93.1  
Act
Date: 1470-10-27

Transcription

2020-06-01 by Dominique Van Daele
It(em) gielijs heytmans van zaventhen die alhier inder vroenten jans/
sconincx vorst(er)s te loven(e) ten v(er)sucke lyoens van bernaige ghehacht/
ende ghevanghen es voir tvoldoen van zeke(re)n scepen(en) brieve(n) van loven(e)/
als vander helicht van eene(n) rijder lijft(ocht) met coste ende co(m)me(r) dair/
op met rechte ghegaen welken gielijse de selve jan op gheluften/
ende borchtochten heeft laten uutgaen es de selve gielijs come(n) voir/
scepen(en) van loven(e) h(ier) nae ghenoempt ende heeft den selve(n) janne gelooft/
dat hij den selve(n) lyoene vanden selve(n) scepen(en) brieve van loven(e) dair/
voe(r) hij als nu ghehacht ende ghehouden es v(er)nueghen sal en(de) (con)tente(re)n/
met alle coste ende co(m)me(r) alsoe wale vanden vroentcosten als and(er)ssins/
Tusschen dit ende van in maendaghe naestc(omende) in viii daghen metter/
zonnen oft den i ten selven daghe wed(er) o(m)me te comen inder vroenten/
desselfs jans in alsulken state ende wesen(en) soe hij nu es ende van dair/
niet scheyden hij en sal den selve(n) lyoene vanden voirs(creven) scepen(en) brieven/
vernueght ende betaelt hebben met coste en(de) co(m)me(r) Hier af is borghe/
des voirs(creven) gielijs als p(ri)ncipael sculde(r) henrick van dyoen wonen(de) te loven(e)/
inde steenstrate welken borghe de voirs(creven) gielijs ende m(ar)griete ijsewijns/
sijn wijff ghelooft heeft hebben schadeloes te houden en(de) tonttheffen(e) op/
eene(n) banduyn van eene(n) rinssche gul(den) ad opus d(omi)ni duc(is) (et)c(etera) cor(am)/
vos wynghe oct(obris) xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator