SAL8142, Act: R°100.3 (183 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°100.3  
Act
Date: 1473-10-18

Transcription

2020-09-13 by myriam bols
It(em) henrick wygg(er)s zone wijlen henricx heeft ghelooft h(ere)n diericke/
van brakele bijden ghedoghe gods abdt sghoedhuys van sinte g(er)truyden te/
loven(e) tot behoef desselfs godshuys xxiiii pet(er)s te xviii stuv(er)s tstuck/
half tsinte jansmisse baptisten naestcomen(de) en(de) halff tsinte remeysmisse/
dair nae volghen(de) te bet(alen) quol(ibe)t ass(ecutu)[m] alse vanden coepe vanden schaerhoute/
van sesse dach(mael) boschs paulo des voirs(creven) goedshuys ghelegen inde p(ro)chie/
van libbeke t(er) plaetssen gheheeten inden hulsberch Met (con)dicie(n) dat de/
voirs(creven) henrick den voirs(creven) bosch ruyme(n) sal ende gheruympt hebben ten/
bosch daghe en(de) ten bosch rechte cor(am) iu(doco) absoloens lynden octob(ris) xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus