SAL8142, Act: R°104.1 (194 of 810)
Search Act
previous | next
Act R°104.1  
Act
Date: 1473-10-19

Transcription

2019-11-26 by Véronique Bavin
It(em) lyebrecht de smet soen willems de smet p(ri)us ema(ncipa)[t(us)] en(de) met wille/
ende consente desselfs zijns vaders heeft bekendt gehaven ende/
ontfanghen te hebben van wout(ere)n vynck rintmeest(er) tarschot/
en(de) wout(ere)n van berthem den jonghen alse momboe(re)n vande(n) wettige(n)/
kynde(re)n everarnds wilen van wynghe inden name van hen en(de)/
inden name vanden selven kynde(re)n thien gulden ryders der/
mu(n)ten (et)c(etera) goed en(de) ghinghe alse voer dafleggen van alsulken/
ryder lijftochten alse jan wilen rogghe in zinen testamente/
anderwile den vors(creven) lyebrechte gemaict heeft op alle desselfs ja(n)s/
goede zo wair die gelegen mochten zijn welke goede nu de vors(creven)/
kynde(re) van wynghe houden(de) en(de) bezitten(de) zijn va(n) welken ryde(r)/
lijft(ochten) en(de) allen acht(er)stelligen pachten d(air)af v(er)schenen tot desen dage/
toe de voirs(creven) lyebrecht hem bekendt heeft voe(r) wel betailt Scelden(de)/
d(air)af den vors(creven) momboe(re)n en(de) kynde(re)n en(de) eene(n)yegeliken des q(ui)tancie/
behoeven(de) volcomel(ic) quijt p(ro)mitt(ens) non alloqui (et)c(etera) lye(mingh)[en] bla(n)ck(ar)t oct(obris)/
xix
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus