SAL8142, Act: R°12.1 (17 of 810)
Search Act
previous | next
Act R°12.1  
Act
Date: 1473-07-05

Transcription

2020-03-08 by Véronique Bavin
Vanden gescille en(de) stoote opv(er)nstaen tusschen wille(m)me p(ate)r/
noster en(de) ja(n)ne geheten den scoemake(r) wonen(de) te hove bij/
loven(e) in deen zijde en(de) stasse de scoesitte(re) in dander zijde aengaen(de)/
den quetsue(re)n en(de) handedich(eit) als sij dien den and(ere)n gedaen ende/
gegeve(n) hebben en(de) va(n) alle tgene des d(air) aen cleeft hebbe(n) hen/
de selve p(ar)tijen in wedersijde [also v(er)re hen dat aengaet] v(er)bonden en(de) gesubmitteert inde een/
drechtige uutsprake gielijs va(n) duffle lodewijx uute(r) lye(mingh)[en]/
hughens van udekem lieuten(ant) smeyers va(n) loven(e) en(de) roeloffs va(n)/
berthem in sulk(en) vueghen dat sij t(er) stont infor(ma)cie neme(n) sullen en(de)/
aenhoe(re)n en(de) huer eendrechtige uutsprake d(air) af doen P(ro)mit(tentes)/
rat(um) cor(am) p(ro) d(omi)[no] egidio de duffle ut vice burg(imagistr)[o] julii v[ta]
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus