SAL8142, Act: R°168.3 (287 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°168.3  
Act
Date: 1473-12-01

Transcription

2020-03-31 by Véronique Bavin
It(em) de voirs(creven) coenraed ende lijsbeth zijn wijf in p(rese)ncia hebben gelooft/
den voirs(creven) laureyse in meerder vesticheid des voirs(creven) es alnoch tot/
zijnre manissen te comen voe(r) scepen(en) van bruessel ende hem aldair/
voe(r) de selve scepen(en) vanden voirs(creven) goeden gelike geluften va(n) genoech/
doene te geloven en(de) die te warande(re)n opten co(m)me(r) voirs(creven) En(de) daer/
voe(r) veroblige(re)n ende tonderpande setten also vele erfgoede also de/
so(m)me van xlv rijnsch(en) gulden(en) eens elken gulden voe(r) xx stuv(er)s/
gerekend gedraight die de voirs(creven) gehuysschen vanden voirs(creven) goeden/
in gereden pe(n)ninghen alse voe(r) tvoerlijf der selver ontfaen hebbe(n)/
Cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus