SAL8142, Act: R°226.1-R°227.1 (389 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°226.1-R°227.1  
Act
Date: 1474-01-10

Transcription

2020-09-13 by myriam bols
Cond zij allen lieden dat philips he(re) van dyon inden name van hem selven/
ende inden name van [stase van] troengnyez zijnen zweer dien hij hier inne gelooft/
heeft te vervane in p(rese)ncia (et)c(etera) heeft gegeven en(de) bekendt gegeven te hebben/
wout(ere)n van nederhem thof geheten van rosierbosch met achtien/
boende(re)n lands of dair omtrint gelegen inde prochie van rosieres Te/
houden te hebben en(de) te gebruycken van halfmerte dat was int jair/
xiiii[c] tseventich na costume van scriven shoofs van camerijck eenen/
t(er)mijn van xii jairen langh deen na dander zonder middel volgende/
elcx jairs dae(re)nbynnen voe(r) ende om de helicht vanden vruchten jairlicx/
opte voirs(creven) lande wassende de welke de voirs(creven) wyn als die gebonden/
zijn den vors(creven) stase en(de) philipse [t(er) stont] in heure schue(r) ald(air) vue(re)n selen zal/
Ende es vorwerde dat de voirs(creven) wyn jairlicx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
de voirs(creven) lande wel en(de) loflic wynnen en(de) werven sal ten minsten/
gelijc reengenoten boven en(de) beneden Voert es vorwerde want/
de voirs(creven) wyn vand tsijnen aencomen den couther bijden malaysen/
te weten drie boend(er) d(air)af met tarwen besaeyt en(de) dander met rogge/
op vier voren wel geackert en(de) geeckt ende te behoirliken tijde/
so sal de wyn den selven couther also moeten laten tsijnen afsceide(n)/
En(de) hij sal de gherste zayen op drie voren oft op vier voren op dat/
den tijd inheeft It(em) devene en(de) erweten en(de) d(er)regelike zaet/
diemen behoeft te zayen zal de wyn sayen op twee getidege/
voren en(de) dair toe [de wyn] sal wouter allet saet leve(re)n uutgescheiden/
lijsaet It(em) sal de voirs(creven) wyn jairlicx alle des voirs(creven) stas en(de)/
philips hoy inne vue(re)n op zijnen cost en(de) alle dmest op/
de voirs(creven) lande vue(re)n s dairs meest behoeft It(em) sal de/
vors(creven) wyn den groten hof aldair en(de) alle de couthe(re)n wel/
en(de) loflic bevreden also dat stas en(de) philips dair bij gheen/
schaden en liden d(air) toe hij den lueck [opte vors(creven) goede] nemen sal t(er) minster/
schaden It(em) tegen de wylde beesten zelen stas philips/
en(de) de wyn de vruchten dairs behoeft tsamen doen bevrede(n)/
d(air)af stas en(de) philips deen helicht en(de) de wyn dander helicht/
betalen selen It(em) sal de selve wyn den vors(creven) stase ende/
philipse halen alle heur berhout dat zij behoeven zelen/
en(de) oic allen den lueck dien zij behoeven selen om heuren/
hoff te luyken It(em) sal de voirs(creven) wyn int voirs(creven) hoff jairlicx/
maken vii[c] walme(re) en(de) ii(½)[c] walme(re) voe(r) de bande welke/
vii[c] walme(re) men int vors(creven) hof v(er)decken sal d(air)af de wyn/
den wercklieden den montcost sal gheven en(de) stas en(de) philips
//
de dachue(re)n It(em) selen de voirs(creven) stas ende philiphs oic jairlicx/
moegen maken vii[c] walme(re) en(de) ii[c] walme(re) voer de bande/
uut heuren stroe Ende zij selen jairlicx hebben vanden voirs(creven)/
wout(ere)n v[c] busselen stroes en(de) stas zal devenen caff van/
zijnre helicht half hebben en(de) de wyn dander helicht It(em)/
de vors(creven) stas en(de) philips selen int voirs(creven) hof moegen houden/
iiii coeye en(de) die sal wouter doen hueden op zijnen cost/
gaende met den zijnen It(em) selen sij ald(air) moeg [oic] de selve/
stas en(de) philips int selve hoff moegen houden viii verken(en)/
de welke de selve wyn oic sal moeten doen hueden mair oft/
zij meer verkene dan viii houden wilden d(air)af zouden zij/
de hue(re) moeten hulpen betalen It(em) sal de voirs(creven) wyn den/
voirs(creven) stase en(de) philipse houden xxv [stucken] ouder scape en(de) la(m)me(re)/
en(de) des sal de wyn hebben van hen jairlicx xxv schoeve core(n)s/
It(em) sal de voirs(creven) wyn jan de huysinghe vanden voirs(creven) hove houden/
wel en(de) loflic vander underster rikelen nederw(er)t op zijnen cost/
en(de) hij [sal] alle den s zavel en(de) ty(m)merhout alsmen des behoeft/
int voirs(creven) hof bringhen ende halen ende hij sal alle tvlas/
jairlicx opte lane vue(re)n om dat te roeten en(de) dat wederbringen/
It(em) want de voirs(creven) wouter de voirs(creven) lande tsijnen aencomen bevand/
gestortt gebraect en(de) wel geackert ende geeckt ten behoirliken/
tijde so es vorwerde dat hij die tsijnen afscheiden also zal/
moeten laten It(em) sal de voirs(creven) wyn de lande hier na bescreven/
die de voirs(creven) stas en(de) philips houden(de) zijn te weten and(er)half/
dachmail aenden popelier It(em) anderhalf dachmail achter den/
groten hof It(em) twee dachmail opden wech vanden fontainen It(em)/
and(er)half dachmail geheten aender huysson ende den hoff/
aender bosschet wel en(de) loflic ackeren ende oft zij yet daden/
royen dat soude hij [de wyn] oic moeten ackeren welke lande der vors(creven)/
staes en(de) philips de vors(creven) wyn bynnen zess jairen eens wel/
en(de) loflic ov(er)mesten sal en(de) de vruchten d(air)op wassende d(air)toe/
stas [allene] tsaet leve(re)n zal zal de selve wyn in staes schue(r)/
vue(re)n gelijc den ande(re)n It(em) sal de voirs(creven) wouter jairlicx/
halen den voirs(creven) stase en(de) philipse xii mudde corens tot/
roost of tayncourt op zijnen cost It(em) sal de voirs(creven) wyn
//
jairlicx m(er)ghelen vii dachmaile lands vanden voirs(creven) lande daers/
meest behoeft en(de) op elck dachmail d(air)af met hondert stortkerre(n)/
en(de) des selen stas en(de) philips hem jairlicx gheven drie/
clinckairts It(em) en sal de voirs(creven) wyn den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
te bruessel te loeven noch ergherins moegen varen zonder/
consent vanden voirs(creven) zijnen meesters dan twee of driew(er)ven/
tsjaers It(em) sal de selve wyn den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde noch/
hebben de beemde hier na bescreven te weten ierst thien/
dachmail beemds te rixensairt gelegen d(air)af hij tshe(re)n tsijs/
jairlicx betalen sal It(em) vijf dachmail beemds geleghen/
onder genevaul It(em) eenen beemd geheten de laronpret gelege(n)/
bijder hulpen It(em) den beemd geheten de pasturaige ende den/
beemd geheten sleympre zonder d(air)af den vors(creven) zijnen meest(er)s/
yet te betalen It(em) sal de vors(creven) wyn jairlix hebben alle/
tfroyt dat in zijnen boegairt ald(air) wassen zal en(de) hij sal/
zijn berhout nemen omtrint den coutheren [aldair] ter minst(er) schade(n)/
It(em) sal de selve wyn den grecht vanden beemde te rixensart/
tsijnen lesten jaire graven ende schoenmaken Item selen de/
voirs(creven) wyn en(de) zijn meesters van malcande(re)n moegen scheiden/
ten iersten zess oft neghen jairen vanden voirs(creven) t(er)mijne bij/
also dat de ghene die scheiden wilt dat den ande(re)n een/
half jair te vo(r)en kundighen sal It(em) wairt dat de vors(creven)/
wyn in namails in gebreke wa(r)e van e(n)nighen vanden/
vors(creven) vorwerden te voldoene en(de) de voirs(creven) zijn meesters d(air)om/
e(n)nigen cost om dat te vervolgen hadden of leden dien cost/
sal hen de voirs(creven) wyn opleggen en(de) betalen It(em) sal de vors(creven)/
wyn jairlicx doen maken eenen tabbairt met staess levereien/
d(air)toe hem stas eenen clinck(ar)t jairlicx gheven sal Ende alle/
dese vorwerden en(de) condicien (et)c(etera) En(de) hier voe(r) zijn borghen/
des voirs(creven) wynnen als principael sculde(re)n ongesundert en(de) elc voer/
all willem pols van ze leefdale zijn stiefvader gheerd goedselle/
woenen(de) te stockele bij woluwe zweer svors(creven) wouters en(de) gielijs/
goedselle woenen(de) te huldenberghe zone desselfs gheerds Et/
p(ri)mus cor(am) blanckairt iud(oco) abs(oloens) ja(nuarii) x
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus