SAL8142, Act: R°243.2 (420 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°243.2  
Act
Date: 1474-01-22

Transcription

2020-10-06 by myriam bols
It(em) lijsbeth daneels heeft gelooft wair zij met anthoenijse vande(n) monichove(n)/
die uut crachte vanden beleide gelevert zijn alle heur goede te hev(er)le gelege(n)/
en(de) onder dande(re) ii p(er)de welck beleid hij heeft op heur goede om zijn/
gebreck van zijnen scepen(en) brieve(n) dair aen te verhalen niet en ov(er)compt/
met der mynnen of met den rechte tusschen dit ende van heden in viii/
daghen te mistide dat zij dan de selve p(er)de weder bringen sal te/
rechte dair die nu staen in svorsters handen van heverle en(de) dat/
heure ande(re) goede onder heverle gelegen niet gemindert en zelen/
werden voe(r) dat recht d(air) af gegaen zal zijn Et inde est fideiussor/
godefridus bubbele(re) et p(ri)ma cor(am) roelofs burg(imagistr)[o] ja(nuarii) xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus