SAL8142, Act: R°246.3-V°246.1 (426 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°246.3-V°246.1  
Act
Date: 1474-01-26

Transcription

2020-10-08 by myriam bols
It(em) de meest(er)s vander brued(er)scap van heylighen sacramente inder/
kercken van s(in)tepet(er)s te loeven van weghen der selver brued(er)scap/
hebben gekindt en(de) gelijdt inden name en(de) tot behoef h(ere)n pet(er)s/
de beye(re) canonicx inder voirs(creven) kercken meest(er) willems ve(re)nack(er)
//
landeken inder (con)silien van loeven en(de) treserier in des vors(creven) kercken/
jans vanden borchoven hubrechts vander straten en(de) anthoenijs/
va(n) wechlen als executeurs vanden testamente marien wilen/
ve(re)nog(er)nen dat hen mids der vestich(eit) van ii ryd(er)s erflic die/
pet(er) en(de) goird vanden berghe gebrued(ere)n en(de) dierick va(n) langrode/
heur zwag(er) der voirs(creven) brued(er)scap voe(r) scepen(en) van loeven t(er) beg(er)te(n)/
ende versuecke des voirs(creven) h(er) pet(er)s op heden gedaen heeft hebben/
tot behoef van drie singenden missen voe(r) de zalicheit d(er) zielen/
der voirs(creven) wilen marien jairlicx inder voirs(creven) kercken gedaen en(de)/
gesonghen te worden te weten deene op s(in)te marien magdalene(n)/
dach dande(re) op s(in)te lazarus dach en(de) de derde op s(in)te marten/
dach op heurer drie outaren ald(air) volcomelic voldaen en(de) volschiet/
es dlegaet van alsulken ii ryders erflic als d(er) vors(creven) brued(er)scap/
tot behoef vanden voirs(creven) drie missen bijder voirs(creven) wilen marien/
in testamente besett ende gelaten zijn Sceldende d(air)af de vors(creven)/
meest(er)s den voirs(creven) testateurs volcomelic quijt Promitt(entes) non/
alloqui (et)c(etera) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus