SAL8142, Act: R°249.2-V°249.1 (431 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°249.2-V°249.1  
Act
Date: 1474-01-24

Transcription

2020-10-10 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen lesen burg(er)/
meeste(re)n scepen(en) en(de) raide d(er) stat van loven(e) saluyt doen cont/
en(de) te weten(e) dat opden dach datum van desen voir ons en(de)/
gestaen zijn gheldolf van wynde geheten vander lynden jan/
marcels en(de) jan vander varent als kercmeest(er)s der kercken/
van sinte quintens te loven(e) uut name en(de) van weghen/
der selver kercken peter vanden bossche en(de) goessen wellens
//
als heylighegheestmeesters der vors(creven) kercken uut name en(de)/
van weghen vanden selven heyligengheeste jan storre en(de)/
claus baertmakers als kercmees brueders der bruederscap va(n)/
synte quintens te loven(e) voirg(eruert) [oic] uut name en(de) van wegen/
der vorg(eruerde) bruederscap En(de) hebben gesamend(er)hant en(de) hen/
elc van hen besundert geconstitueert gesedt volcomen macht/
procuracie en(de) auctoriteit gegheven janne van borre/
gielise vanden p(er)gate en(de) wille(m)me van leefdale oft den/
eenen van hen bringher van desen Alle en(de) yegewelcke/
erfgoede die zij [de vors(creven) kercke heiligheest en(de) brued(er)scap] tsamen oft elc van hen besunder liggende hebben/
inden lande van brabant te wat plaetse dat dat zij te rege(re)n met/
jairscharen uuttegheven [en(de) desgelijcx] alle hue(r) renten chijsen erfpachten/
en(de) sculden te manen teysschen opteboren en(de) tontfangen dair voir/
te panden te daghen rastementen te doen legghen die met rechte/
texequeren te bedinghen te wynnen en(de) te verliesen voir alle/
gerichten gheestelijc en(de) weerlic compositie en(de) mynlike effe/
ninghe d(air) af te make den sculders te quite(re)n en(de) volcomen/
quitancie te gheven getuyghen ofs behoeft te leiden der/
wederp(ar)tien getuyghen te sien zweren die te batteren alsoe/
dicwille en(de) menichwerven als men des behoeven sal te/
replice(re)n te duplice(re)n also wale int principael als int acces/
soir zoe menichwerven als des van noode sal zijn Promitt(entes)/
rat(um) salvo iusto calculo cor(am) most substituto burg(imagistro) blanck(aert)/
marcels ja(nuarii) xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus