SAL8142, Act: R°250.1 (433 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°250.1  
Act
Date: 1474-01-27

Transcription

2020-10-14 by myriam bols
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren sulle(n) sien oft hoe(re)n/
lesen burg(er)meest(ere)n scepen(en) en(de) raide der stad van lov(en)/
saluyt met ke(n)nissen der waerh(eit) doen cond en(de) te/
wetene dat opden dach datum va(n) desen voir ons/
comen en(de) gestaen sijn in p(ro)pe(re)n p(er)soene(n) wille(m) mey(er)s/
lodewijc appelma(n) de jonghe en(de) jan bog(ar)ts bontwerk(er)s/
onse ingeseten poirt(er)s ende hebbe(n) ge(con)stitueert gesedt/
volcome(n) macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auctoriteit gegeve(n) [samentlic en(de) besund(er)t] ja(n)ne de/
jonghe va(n) zundert te manen teissche(n) op te bue(re)n ende/
tontfanghe(n) alsulke xx l(i)b(ra) vleemsch [gr(oten) d(er) mu(n)te(n) va(n) vlaend(ere)n] oft d(air) omtrent/
die jan boys geheeten va(n) zundert den voirs(creven) onsen poirt(ere)n/
van zamentlic oft besund(er)t en(de) elken in tsijne van/
gecochten pelterien sculdich en(de) belanc es [en(de) noch om bet(alinge) uutstae(n)] En(de) die selve/
schout aenden p(er)soen des vors(creven) jans boys oft aen sijn/
goede die onder den hee(re) va(n) nassouwe(n) en(de) [onder] de(n) jonch(e)r/
va(n) cule(n)borch oft elswair ond(er) wat he(re)n oft gerichte/
die in brabant gelege(n) sijn voir alle gerichte(n) geestelic/
en(de) weerlic [te bedingen(e) met rechte] te v(er)volgen(e) [te wi(n)ne(n) en(de) te v(er)liesen] en(de) voir des voirs(creven) is [clachten en(de) te doene en(de) in] rastame(n)te(n)/
te doen legge(n) die ten eynde uut texeque(re)n composicie/
en(de) mynlike yffeni(n)ge d(air) af te make(n) [met alle(n) t(er)mijne(n) en(de) forme(n) van rechte alsoe [dat] na der plaetsen dair dat gebuert behoir(t) oft gewoenlijck es te geschieden(e)] en(de) de selve scult/
met dagen en(de) t(er)mijne(n) uut te stelle(n) goede vestich(eit) en(de) caucie/
het sij [met] borge(n) oft and(er)ssins aen te neme(n) en(de) te accepte(re)n/
getuyge(n) ofts behoeft te leiden d(er) wed(er)p(ar)tije(n) getuyge(n) te/
sien swere(n) die te batte(re)n alsoe menichwerve(n) als des behoeve(n)/
sal quitan(cie) va(n) sine(n) ontfange te geve(n) En(de) voirtaen generalic/
en(de) specialic alle tgene d(air) inne te doen en(de) te vord(ere)n dat de/
voirs(creven) onse ingeseten souden moge(n) doen op dat sij pre(sen)t/
en(de) voe(r) ogen waren P(ro)mitt(entes) rat(um) cor(am) tybe burg(imagistro) hoeve(n) linde(n)/
ja(nua)[rii] xxvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus