SAL8142, Act: R°269.2 (466 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°269.2  
Act
Date: 1474-02-08

Transcription

2020-10-23 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) jan van chynnoet in p(rese)ncia (et)c(etera) heeft bekindt ende gelijdt inden/
name en(de) tot behoef des rectoirs vander vors(creven) derder fundacien als/
vanden voirs(creven) rijnsch gulden(e) erflic die de selve recteur op heden op/
de voirs(creven) goede gecocht en(de) gecregen heeft dat den selven tsijs desselfs/
recteurs voergaen sall inder betalinghen dier i(½) crone(n) v r(ijnsch) gul(denen)/
en(de) viii stuv(er)s eens die de voirs(creven) jan van chynnoet alnoch aende selve/
goede heffende en(de) hebbende es uut saken van dien iiii(½) cronen en(de)/
viii rijnsch(en) gulden(en) die de voirg(enoemde) mychiel den voirs(creven) janne tande(re)n/
tijden voer scepen(en) van loeven gelooft heeft te betalen en(de) dair voe(r)/
de voirs(creven) goede met meer ande(re)n goeden te pande gesett en(de) v(er)obligeert/
niet wederstaende dien dat dobligacie dat dobligacie der voirs(creven) goede/
voer des vors(creven) jans schult ouder es dan den tsijs svoirs(creven) recteurs/
eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus