SAL8142, Act: R°283.2-V°283.1 (492 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°283.2-V°283.1  
Act
Date: 1474-02-15

Transcription

2020-10-30 by myriam bols
It(em) henrick appelman als man en(de) momboir marien snaens zijnre/
huysvrouwen en(de) inden name van heure in p(rese)ncia (et)ce(etera) achtervolgen(de)/
zek(ere)n vo(n)niss(en) tusschen hem als momboir zijns wijfs voirs(creven) onlangs/
opden derden dach van februario lestleden gewesen heeft/
gekindt en(de) gelijdt dat die haeflike goede die hij van janne/
wilen de naen gehadt heeft dat hij die gehadt heeft in huwelik(er)/
vorwerden [gelijc willem en(de) peter dat gethoent hebben] en(de) dat hij dair mede uut bliven wilt zond(er) inbringen/
oft mede inde haeflike goede oft vliegen(de) erve te deylen Renu(n)cie(re)nde/
en(de) afgaende dair o(m)me tot behoef willems en(de) peters de naen vors(creven)/
zijnre zwage(re)n en(de) tot behoef gielijs van adelberghe en(de) denijs/
boegairts alse mans en(de) mombo(r)en margrieten en(de) katlinen/
snaens heurer huysvrouwen en(de) heuren ande(re)n mededeylers
//
alles rechts actie(n) en(de) interest dat hij heeft oft hebben soude moegen/
uut doode jans wilen de naen zijns zweers om te deylen(e) oft deel/
oft porcie te hebben inde haeflike goede te loeven vliegen(de) erve/
geheten en(de) ande(re)n haefliken goeden hoe die genoemt zijn en(de)/
bleven zijn na de doot des voirs(creven) wilen jans de naen Behoudelic/
den selven henricken zijn volcomen recht van zijnre huysvrouwen/
kynsgedeelte inde erflike goede het zij tsijsgoeden eygengoede/
oft leengoede tsijze rinten pachten oft van wat natue(re)n die/
zijn moegen in e(n)nigher manie(re)n cor(am) lyemi(n)gen m(er)cels fe(bruarii) xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus