SAL8142, Act: R°295.2 (512 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°295.2  
Act
Date: 1474-02-26

Transcription

2020-11-07 by myriam bols
It(em) na dien dat pauwels van beerhem van eversberghe aengesproken/
heeft voer meye(r) en(de) scepen(en) van loeven pet(ere)n ty(m)merman alse va(n) bet(er)niss(e)/
van alsulk(er) quetsue(re)n als de voirs(creven) peter ty(m)merman den vors(creven) pauwelse/
gedaen hadde de welke de selve pauwels zeide een wyekende wonde/
te zijne en(de) alsulke dat inde cuere van dien een been uutgedaen ware/
biedende dat te thoenen met den cyrurgijn die de quetsue(re) genesen heeft/
Ende de voirs(creven) peter ty(m)merman keynnen(de) den voirs(creven) pauwelse gequetst/
te hebben hem p(re)sente(re)nde van dien beternisse te doen na der natue(re)n/
van rechte dair die quetsue(re) geschied was welke nature van rechte/
alsulck was also hij zeide dat de p(ar)tie voer heur beternisse heeft voer heur/
quetsue(re) noch also vele als de cyrurgijn bij zijnre eed solemplic houdt/
aende cue(re) vander quetsue(re)n verdiend te hebbene Seggende voirt dat/
dese quetsue(re) es geschied ter plaetsen die gelegen es onder da(m)ma(n)nie/
van bruessel dair trecht zulck es gelijc voirs(creven) es bieden(de) dat te thoene(n)/
So zijn de voirs(creven) p(ar)tien tot tghene des elc van hen vermeten heeft gewesen/
tot heuren thoenisse cor(am) lye(mingh)[en] abs(oloens) militib[(us)] blanck(aer)t iud(oco) abs(oloens) m(er)cels/
hoeven lynden febr(uarii) xxvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus