SAL8142, Act: R°298.1 (518 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°298.1  
Act
Date: 1474-02-28

Transcription

2020-11-09 by myriam bols
Item jorijs vanden neuffle als man en(de) momboir vruwe m(ar)griete/
vander borch weduwe he(re)n willems wilen van haller [ridders] zijns wijfs/
in yegenwordicheiden d(er) scepen(en) van loven(e) gestaen heeft gekint/
en(de) gelijdt dat hem jan de cryte(re) woenen(de) te loven(e) wel ende/
volcomentlijc met gereeden pe(n)ninghen betaelt heeft alsulken/
tween(de)vijftich mudden corens der maten van cleyn haller die/
jan van wetsinghen wynne d(er) vors(creven) vruwe m(ar)grieten in/
hue(r) wynhoff te cleyn haller gelegen sculdich was van/
sint andriesmisse lestleden gevallen die de vors(creven) jan de cryte(re)/
tegen den vors(creven) jorise gecocht hadde deen helicht te leve(re)n/
des sondaeghs na onser liever vruwen lichtmisse ende/
dand(er) helicht te groet vastenavant beide lestleden gelijc seke(re)/
instrumenten d(air)af gemaect onder hantteeken hellijns goffart/
als notarijs en(de) in p(rese)ncien van zeke(re)n getuygen uutwisen en(de)/
begrypen vand(er) daet xiiii[c] lxxiii januarii xxii Scelden(de)/
den vors(creven) janne de crytere dair af volcomentlic quijt Promitt(ens)/
null(atenus) alloqui s(ed) war(andizare) blank(aert) hoeven febr(uarii) ultima
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus