SAL8142, Act: R°303.3-V°303.1 (529 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°303.3-V°303.1  
Act
Date: 1474-02-28

Transcription

2020-11-13 by myriam bols
It(em) willem van dyoen woenende te graven in p(rese)ncia heeft genomen ende/
bekendt genomen te hebben tegen baudewijne jorijs alse p(ro)cur(eur) ende/
voergange(r) tsgoidshuys van tsh(er)togendale de thiende geheten van/
duwecheal die tselve goidshuys heeft inde prochie van graven de/
welke peter terling voermails in pechtinghen gehouden heeft Te/
houden ende te hebben van halfmeye lestleden eenen t(er)mijn van vijf/
jairen langh eemp(er)lic vervolgen(de) elcx jairs dae(re)nbynnen voe(r) en(de) om/
xxvii mudden rogs goeds en(de) paiiabels cum vanno der maten van loeven/
ts(in)t andriesmisse ap(oste)ls te betalen en(de) in tvoirs(creven) goidshuys den p(ro)cur(eur)/
ten tijde zijnde te leve(re)n ende voer ende om xiii rijnsch(en) gulden(en) te/
xx stuv(er)s tstuck ts(in)te mertensmisse te betalen den selver p(ro)cur(eur) quo(li)[b(et)]/
ass(ecutu)[m] Ende es vorwerde dat de wynne zittende int hof te heze/
toebehoirende den voirs(creven) goidshuyse jairlicx vander thienden hebben sal/
zonder afcortten drie gemeyne voeder hoeys gelijcmen boven ende/
beneden vuert It(em) sal de voirs(creven) thiendene(r) zijnen t(er)mijn due(re)nde jairlicx/
zonder afcorten leve(re)n iii[c] goeder walme(re) om die op de thiende/
schue(r) des voirs(creven) goidshuys te duwecheal gelegen te verdecken en(de)
//
alsmen die aldair verdect zal tvoirs(creven) goidshuys dairaf den cost drage(n)/
It(em) sal de voirs(creven) thiendene(r) de waterloepe omtrint der voirs(creven) schue(re)n/
liggende houden in goeder rep(ar)acien op zijnen cost also dat aende/
selve schue(r) egheen schade en geschiede En(de) alle dese vurw(er)den (et)c(etera)/
lyemi(n)ghen hoeven febr(uarii) ultima S(ententiatu)m p(er) petru(m) de dormale t(am)q(uam) p(ro)cur(ato)[re(m)]/
mon(aster)ii h(uius)mo(d)i cor(am) oppendorp lynden julii xxvi a(nn)[o] lxxvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus