SAL8142, Act: R°339.2 (609 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°339.2  
Act
Date: 1474-03-21

Transcription

2020-12-18 by myriam bols
Allen den ghenen (et)c(etera) dat joff(rouwe) marie vander sart weduwe adriaens/
wilen gaus heeft geordineert gestelt (et)c(etera) ut p(ri)us heeft wed(er)roepen/
alle p(ro)curacien en(de) mechticheid(en) die zij voermaels voer wette/
gedaen heeft wille(m)me van leele of ande(re)n wyen dat zij [willende die va(n) nu voirtaen van gheenre weerden te wesen] En(de)/
heeft voirt geordineert gestelt en(de) gemaict en(de) met des(er) l(ette)ren/
ordineert stelt en(de) maict heure p(ro)cur(eur)s en(de) voergang(er)s servase/
op den bergh en(de) adriaene van haenwijgh in allen heure(n) saken/
geschillen en(de) bederven die zij nu te doen of namails hebben sal/
in aenlegg(er)s of verweerd(er)s stad hoedanich die zijn Geven(de) en(de) verlenen(de)/
den vors(creven) heure(n) p(ro)cur(eur)s a(ut) alt(eru)m volcomen macht (et)c(etera) i(n) o(mn)i mo(do) (et) for(ma)/
quib[(us)] sup(ra) P(ro)mitt(ens) rat(um) cu(m) (com)put(acione) (et) revoc(acione) cor(am) most sub(stitu)[to] burg(imagistro)/
lyemi(n)gen blanck(aer)t scabinis m(ar)cii xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus