SAL8142, Act: R°343.2 (615 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°343.2  
Act
Date: 1474-03-24

Transcription

2020-12-21 by myriam bols
It(em) willem vander loe wonen(de) te mechelen heeft geconstitueert sijn p(ro)cur(eur)s/
en(de) voirgang(er)s pete(re)n van ov(er)dijle weerdt inden wildeman te loven(e) janne/
van ost ende willem(me) van leefdale ende elken besundert in allen sijne(n) saken/
en(de) stucken die hij nu te doene heeft oft naemaels hebben sal teghen roelove/
roelofs sijne(n) sweer in aenlegg(er)s oft verw(eer)ders stat Gevende ende v(er)lenen(de)/
de voirs(creven) willem den voirg(enoemde) sijne(n) p(ro)cur(eur)s ende elken besundert volcome(n) macht/
en(de) sunderlingh bevel alle de selve saken te bedinghen te verwae(re)n en(de) met rechte/
te vervolghen totten ynde uut vanden rechte voir alle richte(re)n gheestelijck en(de)/
weerlick dair des sal van noede moghen wesen ende alle pointen van/
rechte dair inne te houden(e) en(de) te vorderen(e) die hen orberlijck d(air) inne sulle(n) duncke(n)/
ende nae recht vanden plaetssen dair dat geboert behoren moghen Ende/
voortaen g(e)n(er)alic en(de) sp(eci)alick allet tghene dair inne te doene en(de) te vorderen(e)/
dat de voirs(creven) willem selve soude moghe(n) doen wairt dat hij ald(aer) p(rese)nt en(de)/
voir oeghen wa(r)e Promitt(ens) rat(um) cor(am) m(er)sels hoeve(n) m(ar)cii xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus