SAL8142, Act: R°346.3 (620 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°346.3  
Act
Date: 1474-03-24

Transcription

2020-12-21 by myriam bols
Cu(m) hac condicio(n)e dat hem de voirs(creven) peter met der vors(creven) recognicien/
behulpen sal moegen om hem dinhoud vand(er) voirs(creven) geluften van/
ontheffen der voirg(eruerde) lijftocht en(de) dontlasten der selver met/
alle coste en(de) co(m)me(r) voldaen te werden Ende die lijftocht/
gequeten zijnde en(de) den voirs(creven) pet(ere)n egheen schade d(aer)af hebben(de)/
datmen dan de voirs(creven) recognicie te nieute doen sal eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus