SAL8142, Act: R°348.3 (624 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°348.3  
Act
Date: 1474-03-29

Transcription

2020-12-25 by myriam bols
It(em) also als jan tierens geleidt zijnde na den rechte der stad van loeven/
tot den goeden jans ricx den selven janne ricx hadde doen bevele(n)/
met eenen vorste(r) bij consente vander stad zijn hande te lichten/
vanden goeden hier na bescr(even) Te weten ierst van eenen have/
houden(de) een dachmail gelegen buyten der dorpstraetporten/
aen de vesten tuschen de strate geheten den steenwech t(er) eenre/
de strate neven der stad vesten ter ande(re) janne fierens ter/
derde(r) en(de) de goede peters van voshem t(er) vierder zijden It(em)/
van huyse ende hove met zijnre toebehoirten gelegen inde/
dorpstrate bynnen poirten tusschen de goede der joff(rouwe) vande(n)/
tymple en(de) pet(er)s meerts It(em) van eenen stucke wijngairts/
gelegen te vlied(er)beke aende persse neven de goede wout(er)s du(n)ne/
melck en(de) desgelijcx vander haven den voirs(creven) janne ricx/
toebehoiren(de) Est dat hij tot eenen zeke(re) daghe mids v(er)strikene/
van genechten op heden dienen(de) des tegen hem voe(r) meye(r) ende/
scepen(en) alh(ier) te rechte quame des de vors(creven) tierens hem gedroegh/
tot den vorste(r) ende de vors(creven) ricx tsijnen daghe van rechte/
niet comen en es noch nyeman van zijnen weghen so hebben/
de scepen(en) van lov(en) yerst gehoirt certificacie vanden vorste(r)/
vanden voirs(creven) zinen exploite gewijst voer een vo(n)nisse so/
verre de vors(creven) jan ricx niet en quame ten opstaene tsmeyers/
en(de) va(n) hen datmen dan den vors(creven) janne tierens vanden vors(creven)/
goeden houden sal in zine(n) beleide also v(er)re alst noch voer hen/
comen es cor(am) abs(oloens) miles blanck(aer)t m(er)cels hoeven lynden m(ar)cii xxix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus