SAL8142, Act: R°364.4 (642 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°364.4  
Act
Date: 1474-04-07

Transcription

2021-01-01 by myriam bols
Cu(m) cond(icione) dat hem elc hier mede sal moegen behulpen dat hij vand(er)/
vors(creven) borchtocht scadelois gehouden worde en(de) d(aer)af met alle(n) ontslage(n)/
alst hem gelieft en(de) oic verricht van alle(n) costen en(de) lasten die/
hij d(aer)om sal moegen hebben of liden in e(n)nig(er) manie(re)n dwelc hen/
de vors(creven) sculd(er)s tot heurer of des eens van hen maniss(en) oic also/
gelooft hebben te doen eisd(em)
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus