SAL8142, Act: R°365.4 (644 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°365.4  
Act
Date: 1474-04-15

Transcription

2021-01-02 by myriam bols
It(em) henrick katolfs zone wout(er)s wijlen katolfs ende jan molemans/
de jonghe zone jans molemans beyde wonen(de) te rampsele inde p(ro)chie/
van west(er)le in p(rese)nc(ia) hebben ghehuert ende bekent dat sij ghehuert hebbe(n)/
teghen de p(ro)visoe(re)n ende mombo(r)en ende vrancken pynnocx als clerck ende/
rintmeest(er) der taefflen sheylichs gheests van sinte pet(er)s te loven(e) inden/
name ende van weghe(n) der selv(er) taefflen eene(n) beempt gheheeten den/
calst(er)beempt houden(de) iiii boender oft dair omtrent ghelijck den selve(n)/
beempt gheleg(en) es neven den voertloep tusschen de goide jans diericx/
in deen zijde ende borremans lant toebehoren(de) gielijse maes in dand(ere) Te/
houden(e) en(de) te hebben(e) van half m(er)te lest leden eene(n) t(er)mijn van sesse/
jairen lanck due(re)nde deen nae dand(er) (et)c(etera) elcx jairs dae(re)n bynne(n) voe(r) en(de)/
o(m)me viii pet(er)s te xviii st(uvers) en(de) viii stuv(er)s tsinte m(er)tensmisse te bet(alen) den/
voirs(creven) rintmeest(er) tot behoef des voirs(creven) heylegeest den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
q(uolibet) ass(ecutu)[m] Met vurw(er)den dat de voirs(creven) henr(ick) en(de) jan den voirs(creven) beempt op hue(re)n/
cost bevreden sulle(n) gelijkerwijs sij dien houden willen ende den loeck opden/
grachte(n) ald(air) neme(n) moge(n) t(er) mynst(er) schaden ende and(er)s egheen hout en/
sullen sij opden selve(n) beempt moghe(n) houde(n) dan totte(n) bevrede(n) voirs(creven) cor(am)/
blanck(aer)t lynden april(is) xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus