SAL8142, Act: R°366.2 (646 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°366.2  
Act
Date: 1474-04-16

Transcription

2021-01-02 by myriam bols
It(em) mids tghene des voirscr(even) steet heeft de voirs(creven) laureys gelooft dat hij/
den voirs(creven) janne ja(n)ne ja(n)noul bullet vanden ande(re)n rijnsch(en) gulden(en) lijft(ochten)/
vanden voirs(creven) ii rijnsch gulden(en) lijft(ochten) staende ten liven voirscr(even) ende/
desgelijcx vanden ande(re)n viii mudden rogs der voirs(creven) xvi mudden rogs/
eens te betalen ne(m)mermeer pramen noch aenspreken en sal bij hem/
selven of yeman(de) anders in gheenen rechte gheestelic noch weerlic in/
e(n)nig(er) manie(re)n noch oic de scepen(en) brieve van dien nyeman(de) ov(er)geven/
dat hij in e(n)ig(er) manie(re)n sal worden gepraemt of belast Geloven(de)/
voirts der voirs(creven) lijsbetten pauwon in dien te hebben ende te vervaen/
dat zij den vors(creven) ja(n)ne ja(n)noul vanden voirs(creven) eenen afgequetenen/
rijnsch(en) gulden(en) lijftochten ne(m)mermeer pramen quellen noch moeyen/
en sal in gheenre manie(re)n en(de) om dit aldus gedaen te worden zele(n)/
de vors(creven) scepen(en) brieve ond(er) scepen(en) bliven liggen(de) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus