SAL8142, Act: R°395.3 (691 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°395.3  
Act
Date: 1474-05-07

Transcription

2021-02-11 by myriam bols
It(em) augustijn coreken soen wilen henricks heeft wettelic gemechticht/
en(de) volcomen macht gegeven en(de) met des(er) l(ette)ren mechtich maict en(de) volcomen/
macht gheeft wille(m)me van leefdale en(de) janne fyen burduwercke(r)/
en(de) elken bizund(er) thoenre des(er) om alle zijn tsijze rinten pachten/
en(de) ande(re) schulden diemen hem nu sculdich es of namails wesen sal/
te manen teyschen op te boe(re)n en(de) tontfanghen den sculde(re)n va(n) heure(n)/
ontfanghe quijt te schelden en(de) quitancie te gheven composicie/
en(de) mynlike yffeninghe d(air)af te maken d(air) voe(r) te panden te daghen/
en(de) rastamente te doen leggen de selve tsijze rinten pachten/
en(de) schulden en(de) alle zijn ande(re) zaken en(de) stucken die hij nu te doen/
heeft of namails hebben sal moegen in aenlegg(er)s of verweerd(er)s stad/
aen en(de) tegen eene(n)yegeliken met rechte te v(er)volgen en(de) te bedinghen/
die te wynnen en(de) te v(er)liesen tallen plaetsen en(de) voer alle gerichten/
dair dat behoeven en(de) te doen sal wesen en(de) alle poenten ende/
articulen van rechte dair toe te vord(ere)n die na recht of costume /
vand(en) plaetsen dair dat geboert behoiren moegen en(de) den vors(creven) p(ro)cur(eur)s/
orberlic duncken selen En(de) voerts alle tghene (et)c(etera) Geloven(de) vast (et)c(etera)/
cu(m) comput(acione) et revoc(acione) cor(am) no most sub(stitu)[to] burg(imagistr)[o] blanck(aer)t lynden/
scabinis maii vii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus