SAL8142, Act: R°403.3-V°403.1 (709 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°403.3-V°403.1  
Act
Date: 1474-05-13

Transcription

2021-02-17 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen soen oft horen/
lesen burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat/
van loven(e) saluyt doen cont en(de) te weten dat/
opden dach datum van desen voir ons comen is/
her gordt g van buydel priester tot desen renu(n)cie(re)nde/
alle vridich(eiden) en(de) p(ri)vilegien d(er) univ(er)siteit va(n) loven(e)/
heeft geconstitueert gesedt volcomen macht p(ro)curacie/
en(de) auctoriteit gegheven janne de bruyne metsere/
willem(me) van leefdale en(de) janne van ost en(de) joese/
van oirbeke en(de) elcken van hen besunder met rechte/
te verantweerden en(de) te vervolghen alsulken questie/
en(de) twedracht die is tusschen hem in deen zijde/
der weduwen jans wilen wellens en(de) henricke
//
cadock alse van huer(er) beider erve neven een/
gelegen inde bieststrate en(de) des dair aen cleeft/
En(de) vortaen alle en(de) yegewelcke zijn ande(re) saken/
die hij te doen heeft oft namaels te doen hebben/
sal moghen tegen wat p(er)sonen dat dat zij alle/
sijn jairgulde chijse renten erfpachten en(de) sculden/
te manen teysschen opteboren en(de) tontfangen dair/
voir te panden te daghen rastementen te doen leggen/
die met rechte texequeren getuygen te leiden/
en(de) al des vors(creven) steet te bedinghen te wynnen/
en(de) te verliesen d(air) op te replice(re)n te duplice(re)n/
(et)c(etera) getuygen te leyd(en) (et)c(etera) quit(ancie) te gheve(n) (et)c(etera) En(de)/
vortaen generalic (et)c(etera) P(ro)mitt(ens) ratu(m) salvo/
iusto calculo cor(am) tybe burg(imagist)[ro] blanck(aer)t lynden maii/
xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus