SAL8142, Act: R°404.4 (711 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°404.4  
Act
Date: 1474-05-11

Transcription

2021-02-17 by myriam bols
It(em) mids de(n) voldoene va(n) alle(n) des vors(creven) is en(de) oic mids d(er) so(m)me(n)/
va(n) xiii peet(er)s te xviii st(uvers) stuc die de vors(creven) gorijs in gerede(n) pe(n)ni(n)ge(n)/
getoge(n) heeft en(de) mids de(n) gebede va(n) iii(½)[c] cloest(ere)n dat de vors(creven) arnt/
en(de) sijn vad(er) hebbe(n) doen doen voir de salich(eit) d(er) ziele(n) svors(creven) wijle(n)/
arnts beghijns Soe heeft de selve gorijs opp(embairlic) de(n) vorg(enoemde) arnde/
v(er)geve(n) de doot des vors(creven) sijns brued(er)s P(ro)mitt(ens) null(aten)us alloq(ui) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus