SAL8142, Act: R°44.3 (67 of 810)
Search Act
previous | next
Act R°44.3  
Act
Date: 1473-08-23

Transcription

2019-09-29 by Véronique Bavin
It(em) es den voirs(creven) brief bekint te des(en) meyni(n)gen oft de voirs(creven)/
willem tott(er) betalinge(n) vanden voirs(creven) iiii mudde(n) en(de) xx mol(evate)/
mett(en) voirs(creven) p(ro)curacie(n) niet ghecome(n) noch v(er)halen en conste/
dat hij dat ghebreck metten voirs(creven) scoutbrieve aen der voirs(creven)/
joffr(ouwe) marie(n) en(de) huer goede v(er)reyken sal mogen met alle/
coste en(de) co(m)me(r) van rechte cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus