SAL8142, Act: R°453.3-V°453.1 (806 of 811)
Search Act
previous | next
Act R°453.3-V°453.1  
Act
Date: 1474-06-21

Transcription

2021-05-05 by myriam bols
It(em) tvo(n)nisse tusschen janne de maegh in deen zijde en(de) denijse laukens/
in dande(re) alse van dien dat de voirs(creven) jan eyschte van denijse betalinge/
te hebben vanf xiiii pet(er)s te xviii stuv(er)s tstuck alse vander hue(re)n va(n)/
twee jairen die de selve jan in pijne en(de) arbeide aenden selven/
denijse in zinen hove te delbroeck verdiendt hadde p(rese)nte(re)nde/
dat met zijnre eed te verifice(re)n Dair tegen de voirs(creven) denijs/
dede zeggen dat hij den voirs(creven) janne in zijnen voirs(creven) hove met/
zijnre huysvrouwen die dair in kynderbedde bleven was/
op zinen cost gehouden hadde des hij nochtans niet sculdich en/
was van doene en(de) also en soude de hue(r) aen hem also hooghe/
niet konnen geloopen zeggende mede en(de) biedende te thoenen/
dat de vors(creven) jan gekindt hadde voe(r) goede mannen dat hij vanden/
selven denijse ontfanghen hadde xiiii peters den selven ja(n)ne
//
dat genoech kynnen(de) mair seyde dat hij van dien xiiii pet(er)s alleene/
gehaven hadde de viere in afslaghe van zijnre hueren en(de) dande(r)/
x hadde de selve jan belaten in p(ro)fijte des voirs(creven) denijs biedende/
van dien goed bewijs te doen So es ten uutersten gewijst/
dat de scepen(en) beghe(re)n bijden voirs(creven) janne van zijnen gebreke veri/
ficacie gedaen te hebben en(de) dae(re)nteynden recht Ende na dien dat/
de voirs(creven) jan met zijnre wettig(er) eed geverificeert heeft dat hem/
de vors(creven) denijs van verdienden loone en(de) pijn en(de) arbeide boven all/
ontfangh noch sculdich es x pet(er)s te xviii stuv(er)s tstuck So/
heeft de selve jan versocht met vo(n)niss(en) gewesen te werden/
dat de selve denijs sculdich zal sijn hem die x pet(er)s te betalen/
p(rese)nte(re)nde bewijs te doene vanden thien pet(er)s die hij vanden vors(creven)/
denijse ontfanghen heeft wair hij die in p(ro)fijte desselfs denijs/
bekeerd heeft en(de) die bewijssenisse te doene alhier op cost/
van ongelike oft te haight oft ter plaetsen dair de getuyghen/
woenen die dairaf te spreken weten So es gewijst dat de/
voirs(creven) denijs sculdich zal zijn den voirs(creven) janne betalinghe te doene/
vanden x peters en(de) dat de selve jan met voldoene zijnre p(rese)ntacie(n)/
gestaen sall cor(am) abs(oloens) miles blanck(aer)t m(er)cels hoeven lynden/
junii xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus