SAL8142, Act: R°80.1 (141 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°80.1  
Act
Date: 1473-10-01

Transcription

2020-03-16 by Véronique Bavin
Item jan vander braken ter eender zijden en(de) peter theeus/
ter ande(re) hebben hen vanden stoote die zij underlinge(n)/
hebben gehadt eene lange wile tijts beide voir de wet/
te loven(e) en(de) inde bencken van meerhout en(de) gheele om/
twee mudden corens erflijc en(de) d(er) bladingen van eene(r)/
beemde ende meer ande(re)n erfgoeden gecomen van gielijse wilen vanden/
broecke en(de) wilen alijten zijnen wive en(de) van all des dien ae(n)cleve(n)/
mach en(de) voirt van allen ande(re)n saken en(de) actien die zij malcand(ere)n/
eysschende zijn moeghen en(de) desgelijcx vanden costen die zij om/
der voirs(creven) saken wille gedaen hebben in p(rese)ncia (et)c(etera) hebben hen v(er)bonde(n)/
ende gesubmitteert in wed(er)zijde inde eendrechtighe uutsprake va(n)/
claese van bakele thoemase vanden p(er)re scepen(en) te gheele m(er)tene/
van bruekele janne vander sluysen ende janne van zwertgoere/
die informacie bij gescorste oft anderssins in wederzijde genome(n)/
hebbende heure uutsprake doen sullen bynnen xiiii nachten naistc(omende)/
P(ro)mitt(entes) rat(um) q(uo)libet sub pena xl coronar(um) mediatim d(omi)no duci/
brabancie et mediatim d(omi)no de p(er)weiz p(er)solven(da) abs(oloens) hoeven/
oct(obris) p(ri)ma
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus