SAL8142, Act: R°95.4 (176 of 810)
Search Act
previous | next
Act R°95.4  
Act
Date: 1473-10-12

Transcription

2020-03-18 by Véronique Bavin
Tvonnisse tusschen wout(ere)n vloeghs in deen zijde en(de) ja(n)ne/
van halen in dande(r) zijde alse van eene(n) perde dwelc/
odilie va(n) bloeme(n)dale sweg(er) des vors(creven) jans va(n) halen/
vercocht hadde den voirs(creven) wout(ere)n vloeghs en(de) hoe wale de /
selve ja(n) va(n) hale(n) acht(er)volgen(de) zeke(re) ghelufte(n) die hij den vors(creven)/
wout(ere)n gedae(n) hadde den selve(n) wout(ere)n tvors(creven) pert ov(er)gelev(er)t/
hadde soe hadde nochta(n) de selve jan va(n) halen dat selve/
pert ast [hij] nu onlanx tot n(ed)erlinthe(r) qua(m) inde(r) name d(er) vors(creven) odelien en(de) als p(ro)cur(eur) va(n) hue(r) doen raste(re)n en(de) hem ontvremt/
tonrechte also hij meynde Bege(re)nde ende v(er)sueken(de) d(air) o(m)me/
dat de selve jan van halen hem tvors(creven) p(er)t wed(er)om restitueerde/
pr(esen)teren(de) alle pointe(n) te thoene(n) (et)c(etera) En(de) nae dien dat de selve/
woute(r) sijns v(er)meets niet volcome(n) en is soe es bide(n) scepen(en)/
gewijst dat de vors(creven) woute(r) vloeghs met sijnd(er) aenspraken/
aen den vors(creven) ja(n)ne va(n) halen v(er)doelt is p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scabinis/
dempto abs(oloens) milite oct(obris) xii
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus