SAL8142, Act: R°99.1 (181 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°99.1  
Act
Date: 1473-10-16

Transcription

2020-09-13 by myriam bols
It(em) jan van halen woenen(de) te nederlynthe(r) heeft geconstitueert gestelt/
en(de) geordineert ende met des(er) l(ette)ren constitueert stelt ende ordineert/
zijne p(ro)cureurs en(de) voerganghers janne van halen schoemake(r) pet(ere)n/
van halen desselfs jans sone wille(m)me van leele en(de) wille(m)me va(n)/
haesdonck voerspreke alle woenen(de) te loeven en(de) elken bizund(er) thoenre/
des(er) om alle des voirs(creven) constitueerd(er)s saken en(de) bederven die hij/
nu te doen heeft of namails hebben sal moegen in aenlegg(er)s oft/
verweerd(er)s stad te beschudden te verwaren [te verantw(er)d(en)] en(de) te vervolgen/
met rechte en(de) tot dien eynde desselfs vo(n)niss(en) int(er)locutorien en(de)/
diffinitive teysschen en(de) allen manie(re)n en(de) articulen van rechte d(air)toe/
te vord(ere)n die na rechte d behoiren moegen en(de) den vors(creven) zine(n)/
p(ro)cur(eur)s orberlic duncken selen En(de) voerts alle tghene [het zij te wynne of te verliese] (et)c(etera)/
Geloven(de) vast (et)c(etera) cor(am) blackairt hoeven oct(obris) xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus