SAL8142, Act: V°145.1 (251 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°145.1  
Act
Date: 1473-11-16

Transcription

2020-11-10 by Véronique Bavin
Allen den ghenen die dese letteren sullen sien oft ho(r)en lesen/
burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van loven(e) saluyt/
en(de) alle vrientscap Doen cont en(de) te weten(e) dat op den/
dach datum van desen voir ons comen en(de) gestaen zijn/
in propere p(er)sonen her jan [vanden] zande gheheten luycx priester/
en(de) laureys van maelcote [priesters] capellaen der kercken van sinte/
peters te loven(e) raes vander lynden jan van berthem/
jacop van vertrike als man en(de) momboir katlijnen mager/
mans zijns wyfs henric van mulcke jan de coste(re) jouffr(ouwe)/
yde ysacx professe inden godshuys vand(er) banc bij loven(e) met/
wille en(de) ten bijsijne van der vruwen vanden voirs(creven) godshuyse/
jouffr(ouwe) gertruyt sangewijns lijsbeth ysacx weduwe lodewijx/
wilen vanden meersberge en(de) marie scosters weduwe/
vranx wilen kemel ende hebben geconstitueert volcome(n)/
macht procuracie ende auctoriteit gegeven tyboute steenweechs/
onsen gesworen(en) bode en(de) ingeseten(en) poirte(r) om inden name/
en(de) tot behoef van hen te manen teysschen opte boren en(de)/
tontfangen alle alsulke gevallen(en) ende verschenen renten/
die den selven p(er)sonen verschenen zijn en(de) namaels/
verschijnen zullen uut saken vand(en) lijftocht die de selve/
p(er)sone hebben en(de) jairlix heffen(de) zijn tot hue(re)n liven na/
uutwisen der brieve(n) beseghelt metten seghel ten saken der/
vorsc(reven) stat van ts(her)togenbossche [die sij d(aer) af hebbe(n)] aen en(de) op de proffijten en(de) demanie(n)/
ons gened(ichs) he(re)n ts(her)togen in zijnd(er) vors(creven) stat vand(en) bossche en(de)/
opde selve stat En(de) van zijnen ontfanghe te quiteren ende/
volcomen quitancie te gheven En(de) vortaen generalic en(de)/
specialijc allet ghene in des voirs(creven) is te doene en(de) te/
vorde(re)n des de selve p(er)sone(n) oft zij tegenwordich wae(re)n/
souden mogen doen. Geloven(de) de voirs(creven) p(er)sone en(de) elc/
van hen besunder zoe verre het eenen yegeliken aengaen/
mach opde verbintenisse en(de) ypoteke van allen hue(re)n/
goeden beruerlic en(de) omberuerlic tegenwordich en(de) toecomen(de)/
goet vast gestentich en(de) van weerden te houden allet ghene/
des bijden voirs(creven) tyboute steenweeghs van desen voirs(creven) is [sijnen ontfange]/
gedaen en(de) gevordert sal wordden in e(n)nigher manie(re)n/
behoudelic dat de selve tybout gehouden sal zijn van/
zijnen ontfange in deesen elcke vanden vors(creven) p(er)sonen goede/
rekeninge bewijs en(de) betalinghen te doen cor(am) tybe jud(oco)/
abs(oloens) lynden nove(m)bris xvi
ContributorsWalter De Smet
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus