SAL8142, Act: V°225.3 (388 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°225.3  
Act
Date: 1474-01-10

Transcription

2020-09-13 by myriam bols
It(em) de vors(creven) gehuyssche in p(rese)ncia hebben de voirs(creven) goede geaffirmert/
en(de) gevalueert gewarichlic jairlix weert zijnde boven alle den co(m)mer/
voir den datu(m) van desen en(de) boven de voirs(creven) ix crone(n) erflic op heden d(aer) op/
besedt uutgaen(de) elff gulden(en) cronen d(er) mu(n)ten vors(creven) erfrent(en)/
Gheloven(de) voir hen en(de) hue(re)n nacomenlingen den vors(creven) vrancken en(de)/
sijne(n) naicomelingen van dier valuacien beterheit bove(n) alle den co(m)m(er)/
vors(creven) d(er) vors(creven) xi crone(n) erflic bove(n) alle den co(m)mer vors(creven) inne te stane en(de)/
d(aer) af recht warant te zijne en(de) te blive(n) tot eeuwige(n) dagen en(de) de vors(creven) goe(de)/
te houden in sulken state dat die also goet zullen blive(n) sond(er) geargert te/
worden En(de) oft die met onversienlich(eit) geargert worden dat d(aer)aen te bete(re)n/
oft met ande(re)n goeden die gebrec datmen aende yerste goede vors(creven) soud(e)/
mogen bevinden vervullen zullen Behoudelic in desen oft de vors(creven) gehuy(ssche)/
oft hue(re) nacomelingen de vors(creven) erfrenten aend(en) vors(creven) erfrenten vrancken/
afquete(n) dat dese geloofte versmelten sal en(de) daer af ongehoude(n) sijn/
cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus