SAL8142, Act: V°227.1 (392 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°227.1  
Act
Date: 1474-01-13

Transcription

2020-09-09 by myriam bols
It(em) van alsulken stoete ende gheschille als verresen es/
tusschen janne willems vetwarier in deen zijde ende janne/
massijn van wavere in dande(re) alse van zeke(re) comescapen van/
xxx mudde(n) have(re)n die de voirs(creven) jan willems teghen den vors(creven)/
massijn ghecocht soude hebben Soe hebben hen de selve p(ar)tijen/
verbonden en(de) gesubmitteert in segge(re)n en(de) vrientlijke yffene(re)n te/
weten(e) de voirs(creven) jan willems in qui(n)ten(e) cokeroul ende de voirscr(even)/
jan massijn in h(ere)n ynghelbrechte van gheldenaken ridde(r) in/
sulker vueghen dat de selve segge(re)n der voirs(creven) p(ar)tijen bescheyt/
aenghehoert hebben(de) dair af af huer eendrechtighe uutsp(ra)ke/
doen sullen bynne(n) viii daghen naestcomen(de) P(ro)mitten(tes) rat(um) cor(am)/
blanckn lynden januarii xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus